Reference

Odborníci

„Psychologické testy a dotazníky mohou výrazně napomoci k prohloubení sebepoznání. Na přístupu Salmonda se mi líbí, že neposkytuje jeden test nebo dotazník, ale nabízí jich několik. Uživatelé proto získají více informací, se kterými mohou pracovat. Dlouhodobější a systematická spolupráce s klienty, kterou Salmondo poskytuje, navíc pomáhá stanovit osobní cíle a stimulovat jejich naplňování.“

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně

„Webová aplikace Salmondo podporuje inovativní přístupy v oblasti kariérového poradenství. Výhodou je profesionální, srozumitelné prostředí s užitečnými funkcionalitami, k tomu uživatelsky velmi příjemné a přátelské. Líbí se mi, že autoři hledají stále nové inspirace a prostředky dalšího rozvoje webu a umožňují mladým lidem využívat moderní nástroje k plánování jejich vzdělávací a profesní dráhy.“

Mgr. Jana Galová, MBA
Šéfredaktorka krajských portálů o vzdělávání Zkola.cz

„Každý z nás v životě stojí před volbou povolání, někdo jednou a někdo vícekrát. To, jak se rozhodneme, ovlivňuje celý náš život. Líbí se mi, že Salmondo je projekt, který může pomoci v tomto důležitém kroku všem lidem.“

PhDr. Antonín Mezera
Speciální pedagog, školní a poradenský psycholog, ředitel PPP pro Prahu 7 a 8

„Salmondo je velmi jednoduché na pochopení a jeho velkou výhodou také je, že testy zaberou uživatelům jen málo času. Za pár minut se o sobě uživatel dozví spoustu zajímavých informací, které mu mohou udělat větší jasno v tom, kam po škole zamířit své kroky.“

Mgr. Lenka Vildová
Poradenské a profesní centrum, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

95%

Žáků je přesvědčeno, že je poradenství s výběrem dalšího studia či kariéry užitečné a mělo by být součástí výuky na školách.

75%

Studentů pomohlo Salmondo s výběrem dalšího studia.

71 %

Studentů by Salmondo doporučilo svým spolužákům.

Školy

„S nasazením Salmonda jsme velmi spokojeni. Výsledky předčily naše očekávání i vzhledem k tomu, že konkrétně v případě naší školy má zpravidla velká část studentů o svém budoucím studiu jasno. Salmondo se jeví jako velmi efektivní a pro studenty pohodlný způsob, jak jim poskytnout potřebnou oporu pro jejich kariérní volbu.“

RNDr. Jiří Herman, Ph.D
Ředitel, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

„Naše škola byla se Salmondem maximálně spokojena. Podpora studentů, aktivní zájem a závěrečný workshop přispěly ke zdárnému průběhu testování. Výsledky pomohly studentům při jejich rozhodování o budoucí profesní orientaci.“

Mgr. Eva Ertlová
Výchovná poradkyně, Stojanovo gymnázium Velehrad

„S nasazením Salmonda jsme velmi spokojeni. Aplikace je základ pro sebepoznání a zároveň přiblíží kariérové poradenství každému studentovi a probudí v něm zájem a aktivitu. Kariérním poradcům zároveň poskytuje potřebné nástroje, metody a návrh metodiky pro práci. Díky tomu, že studenti, kteří mají zájem konzultovat svoji budoucnost, se na poradenství připraví samostatně, poradce může konzultaci s nimi založit již na existujících výstupech z aplikace. Poradenství je tak mnohem efektivnější pro obě strany a čas poradce lze lépe využít.“

Mgr. Libor Hanzal
Ředitel, SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

„S vaší aplikací jsme spokojeni, studenti ji využili ke zjištění, kterým směrem se ubírat dál ve studiu i životě. Byli nadšení a spokojení, že něco takového existuje. Po debatě se studenty si myslím, že přispíváte k tomu, že studenti méně tápou ve vlastní osobě i v budoucím nasměrování profese. Aplikace je to, co jsme delší dobu hledali a co nám jiné organizace nebyly schopny poskytnout.“

Mgr. Dana Tellerová
Výchovná poradkyně, Gymnázium Brno-Řečkovice

Žáci

„Zkusila jsem testování v personální agentuře i Salmondo. Obojí mi pomohlo vyjasnit si, které obory se pro mě hodí. Salmondo mi vyhovovalo víc, protože testování bylo rychlejší a mohla jsem testy vyplnit doma. Výsledky byly jasné, konkrétní a hlavně jsem je dostala hned.“

Katka
studentka 3. ročníku gymnázia (Zlín)

„Výsledky Salmonda seděly dobře s tím, co jsem si o sobě sama představovala, takže mě spíš utvrdily v tom, čemu se chci věnovat. Zároveň mi i rozšířily obzory o tom, co vše bych mohla dělat a jaké obory můžu na VŠ studovat.“

Dáša
studentka 4. ročníku gymnázia (Brno)

„Zajímavá aplikace, které může pomoci při rozhodnutí na jakou vysokou školu jít a také díky ní můžu zjistit svůj typ osobnosti.“

Ohlasy studentů z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše
3. ročník gymnázia

„Jednoduchost a srozumitelnost aplikace a testů, odborné ale přitom jasné vyhodnocení výsledků.“

Ohlasy studentů z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše
3. ročník gymnázia

„Výsledky jsem věděl během chvilky. Byly navíc přehledné a věcné, přesné a přesto obsáhlé.“

Ohlasy studentů z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše
3. ročník gymnázia

„Pomohlo mi vyjasnit si, jakým směrem bych se měl v životě vydat.“

Ohlasy studentů ze Stojanova gymnázia, Velehrad
2. ročník gymnázia

„Pro někoho, kdo neví, kam jít, super věc.“

Ohlasy studentů ze Stojanova gymnázia, Velehrad
2. ročník gymnázia

„Místo, kde si můžete urovnat myšlenky a něco se o sobě dozvědět.“

Ohlasy studentů ze Stojanova gymnázia, Velehrad
2. ročník gymnázia

Napsali o nás