O aplikaci

Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Protože jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených metod však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní.

S čím Salmondo žákům pomůže?

  • Zjistí více o sobě - o své osobnosti, zájmech, silných stránkách, motivaci nebo hodnotách.
  • Objeví, které obory, studijní směry a profese jim mohou dobře sedět.
  • Najdou potřebné informace o pracovních pozicích, školách a oborech.
  • Získají oporu pro plánování a udržení studijní motivace.

Odbornost

Salmondo bylo vytvořeno ve spolupráci s předními českými odborníky na testování osobnosti a kariérové poradenství, ať už se jedná o zástupce Psychologického ústavu Akademie věd ČR nebo Pedagogicko-psychologické poradny. Testy tak jsou lokalizovány a přizpůsobeny českému prostředí, včetně důležitých norem. Celá aplikace a její architektura vychází z dobré praxe kariérového poradenství. Poradci se tak na výsledky mohou spolehnout a dále s nimi pracovat.

Snadné využití

Žáci s aplikací mohou jednoduše pracovat skrze webovou stránku z počítače, tabletu nebo mobilu.Ve škole nebo doma. Salmondo nevyžaduje žádnou složitou instalaci a je velmi snadné na používání. Žáci aplikací prochází postupně pomocí připraveného průvodce. Všechny výsledky jsou dostupné online, ihned po vyplnění. Interpretace jsou připraveny tak, aby byly pro žáky srozumitelné a použitelné. Výsledky je možné na jedno kliknutí sdílet výchovnému poradci, který je jednoduše může použít pro další poradenství.

Propojení s veřejnými databázemi

Cílem Salmonda je poskytnout žákům všechny potřebné informace a usnadnit jim tak co nejvíce jejich rozhodnutí. Naše databáze profesí je tak provázána s Národní Soustavou povolání, databáze středních a vysokých škol čerpá informace z databází MŠMT. Díky tomu mají žáci k dispozici detailní informace o profesích a oborech, které je zajímají.

Metodická podpora

Výchovný či kariérový poradce získá přístup do jednoduchého účtu pro poradce, ve kterém přehledně vidí všechny informace o žácích, včetně jejich sdílených výsledků. Detailní informace o použitých testech, metodách a možných způsobech využití Salmonda ve výuce dostane poradce vždy v přehledné příručce, případně i osobně na školení k používání aplikace.

Aplikace pro základní i střední školy

Potřeby žáků základní a střední školy vzhledem ke kariérové volbě, stejně jako jejich kognitivní schopnosti, jsou velmi odlišné. Proto jsme připravili oddělené verze pro obě tyto skupiny. Struktura obou aplikací je podobná, obě jsou však přizpůsobeny věku jejich uživatelů - ať už jde o složitost textů či výběr vhodných testů a metod.