Salmondo Akademie: Online kurz kariérového poradenství

Bezplatný online kurz pro výchovné či kariérové poradce, školní psychology a pedagogy, kteří chtějí své žáky podpořit při volbě navazujícího studia a profesního směřování.

ilustrativní obrázek
ilustrativní obrázek

Proč Salmondo Akademie?

Salmondo jsme vytvořili s cílem pomoci mladým lidem lépe se poznat a poradit jim s rozhodnutím o jejich dalším směřování na základě jejich silných stránek, zájmů, hodnot a dalších důležitých osobnostních charakteristik. Sami ale dobře víme, že ani sebelepší nástroj nedokáže nahradit osobní kontakt a poradenství "z očí do očí". Jsme přesvědčeni, že právě kombinace vhodných nástrojů a osobního poradenství je ideálním způsobem, jak žáky při rozhodování o jejich budoucnosti podpořit.

Vytvořili jsme proto bezplatný online kurz Salmondo Akademie, který vám ukáže, jak lze Salmondo (ale i jiné nástroje, metody či různé testy) jednoduše a prakticky zařadit do výuky a poradenských aktivit a maximalizovat tak přidanou hodnotu poskytovanou žákům při jednom z nejzásadnějším rozhodnutí jejich dosavadních životů.

Co se v online kurzu dozvíte?

Úvod do kariérového poradenství

Představíme vám problematiku kariérového poradenství v kontextu rychlých změn probíhajících ve společnosti i na trhu práce. Seznámíte se se základními principy, kterými se při tvorbě Salmonda a poskytování poradenství vycházíme.

Jak na individuální poradenství

Představíme, jaké techniky, metody a nástroje lze využít v rámci invididuálního poradenství, které části Salmonda a jakým způsobem lze při individuálním poradenství využít.

Tipy na skupinové poradenství

Získáte konkrétní příklady, tipy a postupy na aktivity pro skupinové kariérové poradenství realizovatelné v rámci vyučovací hodiny, ať už s využitím Salmonda nebo bez.