Spolupráce se zřizovateli

57 %

Tolik zaměstnanců vůbec nepracuje ve vystudovaném oboru.

50 %

Tolik bakalářských studií je každoročně neúspěšně ukončeno, nejčastěji kvůli špatnému výběru oboru.

Nemusí to tak být. Naším cílem je umožnit školám co nejlépe plnit jejich poradenskou funkci a podpořit výchovné a kariérové poradce v jejich činnosti. Proto se snažíme spolupracovat jak se samotnými školami, tak také s jejich zřizovateli. Pro ně je Salmondo navíc perfektní ukázkou podpory digitalizace škol - je inovativní, jednoduchá a maximálně zjednodušuje práci pedagogům.

V rámci krajských spoluprací jsme již zpřístupnili kvalitní kariérové poradenství více než 10 000 žákům a proškolili přes 150 výchovných poradců.

Cenné informace pro region

Cenné informace pro region

Kromě samotné podpory škol Salmondo také umožní získat agregovaná data o stavu a vývoji profesní orientace žáků, která jsou důležitými ukazateli pro rozvoj regionu. Kraj tak může získat cenné informace například o:

  • Preferencích v oblasti profesního uplatnění žáků
  • Vztahu žáků ke studovanému oboru
  • Preferenci ekonomické aktivity po ukončení studia
  • Platových očekáváních a vnímání situace na trhu práce

Podpořte kariérové poradenství

Ať už jde o realizaci aktivit v rámci projektů KAP či MAP, semináře pro výchovné poradce, spolupráce s odbory školství nebo jinou formu podpory mladých v oblasti kariérového poradenství, velmi rádi s vámi budeme spolupracovat. Domluvme si setkání a proberme možnosti naší spolupráce.

Ing. Libor Vošický

+420 605 013 046
libor@salmondo.cz

Podívejte se na příklady, jak naše spolupráce fungují a aktuality z našich společných aktivit

Ústecký kraj - logo

Salmondo na 16 SŠ v Ústeckém kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje je Salmondo v rámci první fáze spolupráce využíváno 16 vybranými středními školami a 5 Pedagogicko-psychologickými poradnami pro podporu kariérového poradenství žáků ZŠ i SŠ. Číst více

Pečeť kvality

Salmondo získalo "pečeť kvality" od Evropské komise

V rámci programu Evropské komise Horizon 2020 jsme od Evropské komise obdrželi tvz. Seal od Excellence (pečeť kvality), která nám umožní dále rozvíjet naši aplikaci a prozkoumat možnosti jejího mezinárodního využití. Číst více

Logo JMK

Díky krajské spolupráci Salmondo na 40 SŠ v JMK

Díky podpoře Jihomoravského kraje a spolupráci Centra vzdělávání všem (CVV) získalo 40 středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem možnost ve školním roce 2018/2019 využít Salmondo pro podporu kariérového poradenství. Číst více

Jihočeský kraj

Salmondo Junior pro všechny ZŠ v Jihočeském kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje a díky spolupráci Jihočeské Hospodářské komory (JHK) je Salmondo Junior (verze aplikace určená pro ZŠ) součástí webového portálu Impuls pro kariéru a v rámci podpory kariérového poradenství ho mají k dispozici všechny základní školy v Jihočeském kraji na následující 3 roky. Číst více

Workshop Liberecký kraj

Workshop pro výchovné poradce na SŠ v Libereckém kraji

V rámci Krajského akčního plánu Libereckého kraje jsme se dne 26. 9. 2018 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje podíleli na workshopu pro výchovné poradce s názvem „Kariérní plánování a osobní rozvoj“. Číst více

Setkání v Karlovarském kraji

Diskuzní setkání s řediteli SŠ v Karlovarském kraji

Díky spolupráci a podpoře Karlovarského kraje jsme 25.9. měli příležitost setkat se s řediteli 13 středních škol z Karlovarského kraje, se kterými jsme diskutovali podporu kariérového poradenství a možnosti jeho podpory díky aplikaci Salmondo pro SŠ. Číst více

Setkání kariérových poradců

Setkání kariérových poradců v Olomouckém kraji

V rámci projektu KAP pořádá Olomoucký kraj tematické setkání kariérových poradců ze středních škol, na kterých jsme měli možnost představit Salmondo a jeho možnosti kariérním a výchovným poradcům a probrat jeho využitelnost na středních školách v Olomouckém kraji. Číst více

Konference Zlín

Konference Kariérové poradenství ve Zlínském kraji

Na konferenci "Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace", která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jsme na svém worskhopu představili základní principy a přístup, na kterých je architektura aplikace Salmondo postavena a seznámili účastníky s jeho využitelností pro kariérové poradenství a osobní rozvoj. Číst více